1. Sản phẩm

Toàn bộ sản phẩm trên website được phát hành theo bản quyền GNU và được cung cấp bởi chính nhà phát triển ban đầu. Chúng tôi không sửa đổi hay can thiệp vào tập tin cũng như chèn mã độc.

Tất cả các sản phẩm đều được kích hoạt bản quyền, tuy nhiên có một vài sản phẩm chúng tôi cung cấp key kích hoạt cho quý khách.

Sản phẩm chúng tôi cung cấp quý khách có thể sử dụng không giới hạn trang web và đầy đủ các tính năng như mô tả trong sản phảm.

Nếu quý khách mua từng sản phẩm riêng lẻ sẽ được cập nhật miễn phí trọn đời ngoại trừ các gói sản phẩm dành cho cấp thành viên sẽ được cập nhật thời gian theo từng gói.

2. Hổ trợ sản phẩm

Chúng tôi là bên thứ ba phân phối lại sản phẩm sẽ hạn chế về mặt kỹ thuật lập trình cho nên chúng tôi sẽ hổ trợ quý khách trong khả năng chúng tôi có thể như giúp quý khách cài đặt sản phẩm cũng như cập nhật sản phẩm mới.

3. Cập nhật sản phẩm

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật sản phẩm mới khi nhà phát triển có phiên bản mới, thông tin sản phẩm mới sẽ được đăng trên web hoặc quý khách có thể vào trang quản lý tài khoản của quý khách.

4. Chính sách đổi trả sản phẩm

Khi quý khách đăng ký mua sản phẩm nên đọc kỹ thông tin mô tả từng sản phẩm, sản phẩm sễ không được đổi hoặc trả lại khi không có mục đích nào khác.

Nếu sản phẩm không sử dụng được quý khác có thể gửi yêu cầu chúng tôi xem xét và sử lý, nếu đúng chúng tôi sễ hoàn trả tiền lại hoặc quý khách có thể chuyển sang sản phẩm khác cùng chủ đề mà quý khách có thể chọn.

5. Miễn trừ

Đây là trường hợp không mong muốn mà chúng tôi muốn nói đó là chúng tôi sễ không chịu trách nhiệm sản phẩm khi nhà phát triển ngừng phát triển cũng như hổ trợ sản phẩm, nó nằm ngoài khả năng của chúng tôi.