Nhanshop.com là một trong những website cung cấp Theme và Plugin cao cấp tốt nhất dành cho WordPress, cung cấp hàng nghìn sản phẩm cao cấp mà bạn có thể dễ dàng sử dụng trong thiết kế của mình. Chúng tôi chọn lọc ra các chủ đề phổ biến tốt nhất giúp giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức để tạo ra trang web phù hợp vớ mình.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm gốc từ nhà phát triển ban đầu, nguyên bản, không chỉnh sửa hay can thiệp bất cứ thứ gì vào trong sản phẩm, tất cả đều an toàn.

Chúng tôi cung cấp sản phẩm theo giấy phép GPL (Giấy phép công cộng chung). Nên giá rất thấp giúp bạn tiết kiệm chi phí để xây dựng cho mình một website chất lượng.Bạn có toàn quyền sử dụng nghiên cứu, thay đổi, cải tiến hoặc cài đặt bao nhiêu website theo ý muốn.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật sản phẩm khi có phiên bản mới và liên tục bổ sung thêm các sản phẩm mới, khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác!

Các Theme/Plugin có phải là bản gốc không?

Có, tất cả các theme/plugin đều tải xuống trực tiếp từ các nhà phát triển ban đầu và Chúng tôi chỉ phân phối lại mà không thay đổi sản phẩm.

Theme/Plugin có yêu cầu mã cấp phép để kích hoạt không?

Tất cả các Theme/Plugin tại nhanshop.com đã được kích hoạt để bạn có thể nhập bản demo đầy đủ và các tính năng cao cấp khác. Có một số Theme/Plugin chúng tôi cung cấp Key hoặc Token kích hoạt cho bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật Theme/Plugin theo cách thủ công khi có bản cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Nhanshop.com có cung cấp key bản quyền không?

Chúng tôi không thể và sẽ không cung cấp/cho thuê/giải phóng/bán lại khóa cấp phép. Tất cả các items được cung cấp trên trang web này đều được cấp phép theo Giấy phép GNU-GPL. Bạn không cần bất kỳ khóa cấp phép nào để sử dụng chúng cho trang web của bạn.

Tại sao giá lại thấp như vậy?

Tất cả các Theme/plugin đều được cấp phép theo Giấy phép Công cộng Chung (GPL). Điều này có nghĩa là sau khi mua mặt hàng đó, chúng tôi có quyền tự do phân phối lại mặt hàng đó nếu chúng tôi muốn làm như vậy. Tư cách thành viên của bạn đối với trang web của chúng tôi hướng tới việc duy trì và mua đăng ký cho các Items của bên thứ 3. Hình thức tài trợ cộng đồng này giúp giữ giá ở mức thấp và sau đó chúng tôi mang đến lợi ích này cho bạn.