Hướng dẫn cập nhật Theme và Plugin WordPress

 

Để phòng tránh những rủi ro không đáng có trước khi cập nhật phiên bản mới, chúng tôi khuyên bạn hãy đảm bảo rằng bạn tạo bản sao lưu trước các tập tin và cơ sở dữ liệu để đề phòng!

Để phòng tránh những rủi ro không đáng có trước khi cập nhật phiên bản mới, chúng tôi khuyên bạn hãy đảm bảo rằng bạn tạo bản sao lưu trước các tập tin và cơ sở dữ liệu để đề phòng!

Trước tiên, bạn sẽ cần tải xuống phiên bản mới nhất của chủ đề:

  • Nếu bạn đã mua chủ đề trên Shopwp.club của chúng tôi, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn và tải xuống tệp zip có thể cài đặt từ đó.
  • Sau đó giải nén tập tin đó, bạn sẽ tìm thấy bên trong thư mục có tên giống như chủ đề của bạn đang sử dụng
  • Ghi đè tất cả các tệp trong phiên bản hiện tại của chủ đề (wp-content/themes/your-theme/) bằng các tệp mới.
  • Nếu bạn đang thực hiện việc này trên máy chủ cục bộ của mình, chỉ cần sao chép/dán toàn bộ thư mục và ghi đè lên tất cả các tệp.
    Nếu bạn đang cập nhật máy chủ (trang web trực tiếp) từ xa, bạn có thể thực hiện việc này bằng giao thức FTP, SFTP hoặc SSH.