01 Tháng

Có quyền truy cập tức thì vào tất cả các chủ đề WordPress

370.000đ

Mua ngay

03 Tháng

Có quyền truy cập tức thì vào tất cả các chủ đề WordPress

770.000đ

Mua ngay

06 Tháng

Có quyền truy cập tức thì vào tất cả các chủ đề WordPress

1.070.000đ

Mua ngay

12 Tháng

Có quyền truy cập tức thì vào tất cả các chủ đề WordPress

1.970.000đ

Mua ngay

Câu hỏi thường gặp

Có, tất cả các theme/plugin đều tải xuống trực tiếp từ các nhà phát triển ban đầu và Chúng tôi chỉ phân phối lại mà không thay đổi sản phẩm.

Tất cả các Theme/Plugin tại nhanshop.com đã được kích hoạt để bạn có thể nhập bản demo đầy đủ và các tính năng cao cấp khác. Có một số Theme/Plugin chúng tôi cung cấp Key kích hoạt cho bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật Theme/Plugin theo cách thủ công khi có bản cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không thể và sẽ không cung cấp/cho thuê/giải phóng/bán lại khóa cấp phép. Tất cả các items được cung cấp trên trang web này đều được cấp phép theo Giấy phép GNU-GPL. Bạn không cần bất kỳ khóa cấp phép nào để sử dụng chúng cho trang web của bạn. Trong một số trường hợp, các Theme/Plugin chúng tôi sẽ cung cấp Key hoặc Token để bạn kích hoạt.

Tất cả các Theme/plugin đều được cấp phép theo Giấy phép Công cộng Chung (GPL). Điều này có nghĩa là sau khi mua mặt hàng đó, chúng tôi có quyền tự do phân phối lại mặt hàng đó nếu chúng tôi muốn làm như vậy. Tư cách thành viên của bạn đối với trang web của chúng tôi hướng tới việc duy trì và mua đăng ký cho các Items của bên thứ 3. Hình thức tài trợ cộng đồng này giúp giữ giá ở mức thấp và sau đó chúng tôi mang đến lợi ích này cho bạn.

Vâng, bạn có thể tải xuống bằng trình quản lý nào mà bạn thích, chúng sẽ không vượt quá giới hạn tải xuống hàng ngày của bạn

Sau khi bạn hoàn tất thanh toán, liên kết tải xuống sẽ tự động được gửi đến email của bạn hoặc bạn có thể truy cập “Nội dung tải xuống của tôi” trong tài khoản của mình để tải xuống tệp. Bạn có thể tải nó bất cứ lúc nào.

Nếu Quý Khách có câu hỏi?

Chúng tôi sản sàng trao đổi mọi thứ về những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

Liên hệ ngay